1 Jak głębokie odwierty?

 

 

Odwierty wykonuje się na głębokość  od 50 m do praktycznie 200m. Głębokość odwiertu nie ma żadnego  znaczenia. Ważna jest tylko ilość metrów bieżących (mb)  odwiertu zalecana do danej mocy pompy ciepła. Jeżeli wymagane jest  100 mb, to nie ma różnicy, czy będzie to 1 odwiert na głębokość  100m czy 2 odwierty na głębokość 50m.

 2 Ile potrzeba zrobić odwiertów?

 

 

Producenci pomp ciepła dla każdej  mocy pompy ciepła podają w dokumentacji technicznej minimalną  ilość metrów bieżących (mb) odwiertu. Zawsze warto rozważyć  zwiększenie ilości odwiertów o 10% do 30% w stosunku do podawanych  wartości minimalnych wielkości kolektora pionowego. Podniesie to  wydajność dolnego źródła, co wpływa na uzyskiwaną sprawność  pompy ciepła i przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie  budynku i przygotowanie ciepłej wody w domu. 

3 Kiedy najlepiej wykonywać odwierty?

 

Dolne źródło najwygodniej jest wykonywać przed budową domu, tuż po  wytyczeniu budynku na działce lub po wylaniu fundamentów. Oczywiście  jeżeli dom  stoi, to  nie ma najmniejszego problemu z  wykonaniem odwiertów. Zwykle lepiej jest wykonać odwierty przed wykonaniem elewacji budynku. Polecanym okresem na wykonanie odwiertów pod pompy jest czas z dodatnimi temperaturami powietrza.